Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ograniczenie obowiązku składkowego od umów z lekarzami

11.01.2019

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Tomasz Kubicki
Dr Wiktor Krzymowski

11 stycznia 2019 r. zapadło istotne rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 4626/16), w którym uznano, że umowy zawierane przez firmy farmaceutyczne z lekarzami o przygotowanie raportu z konferencji stanowią nieoskładkowane umowy o dzieło, a nie oskładkowane umowy zlecenia. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili r.pr. Tomasz Kaczyński, adw. Tomasz Kubicki oraz adw. Wiktor Krzymowski.

Jaka była podstawa wyroku?

Przedmiotem kontroli NSA był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2722/12), w którym oddalono w całości skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, utrzymującą w mocy decyzję dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ, stwierdzającą objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym lekarza, z którym firma farmaceutyczna zawarła umowę dotyczącą sporządzenia raportu z konferencji naukowej.

Dalsza część alertu dostępna jest w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP