Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zmiany w Elektronicznym Systemie Powiadamiania i w rejestrze produktów prowadzonym przez GIS

09.05.2019

Autorzy:

Jowita Prokop

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Prawo żywnościowe

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował na swojej stronie internetowej o planowanej przebudowie Elektronicznego Systemu Powiadamiania i publicznego rejestru produktów objętych obowiązkiem powiadamiania. W celu uwzględnienia opinii podmiotów prowadzących działalność na rynku suplementów diety, GIS przygotował anonimową ankietę. Za jej pośrednictwem można wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowego rejestru oraz przedstawić własne propozycje rozwiązań . Ankieta składa się z 19 pytań i można wypełnić ją do 10 maja 2019 r.

Czym jest Elektroniczny System Powiadamiania?

Elektroniczny System Powiadamiania służy do zgłaszania Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji o wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu suplementach diety oraz innych produktach objętych ww. obowiązkiem, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z tym przepisem powiadomienia musi dokonać podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety lub inny, wskazany w przepisach produkt. Zgłoszeniu podlegają określone informacje, takie jak nazwa produktu oraz jego producenta, postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu, czy wzór oznakowania w języku polskim.

Więcej informacji na temat aktualnego Elektronicznego Systemu Powiadamiania znaleźć można na stronie GIFu.

Czego mogą dotyczyć zmiany w funkcjonowaniu Elektronicznego Systemu Powiadamiania?

Główny Inspektorat Sanitarny nie poinformował, jakie zmiany planuje wprowadzić do aktualnego systemu. Jednak wskazówką dotyczącą kierunków zmian może być treść pytań zamieszczonych w ankiecie. Można wyrazić w niej swoje zdanie między innymi na temat zgłaszania powiadomienia za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, np. kancelarii prawnych, opłat za weryfikację powiadomienia, dostępu do profilu dla kilku kont upoważnionych użytkowników, czasu oczekiwania na odpowiedź GIS w sprawie złożonego powiadomienia, skuteczności przesłania powiadomienia, także funkcjonalności aktualnego systemu (m.in. jego intuicyjności i łatwości uzupełniania danych).

W ankiecie można również wyrazić swoje stanowisko na temat publicznego rejestru produktów, przede wszystkim optymalnego zakresu danych dostępnych publicznie oraz propozycji innych zmian.

Do kiedy można wyrazić opinię na temat przebudowy systemu przez GIS?

Ankieta jest aktywna do dnia 10 maja 2019 r. (piątek). Link do formularza z ankietą dostępny jest pod tym linkiemOpinia wyrażona w ankiecie pozostaje anonimowa. Oczywiście stanowisko w niej wyrażone nie musi zastać wzięte pod uwagę przez GIS w przebudowie systemu. 

Jeżeli macie Państwo uwagi do obecnego systemu lub postulaty, na których wdrożeniu szczególnie Państwu zależy, można dodatkowo wystosować do organu pismo, w którym przedstawione zostanie bardziej szczegółowe stanowisko i propozycje nowych rozwiązań.

Konsultacje w sprawie przebudowy systemu są szansą na wyegzekwowanie nowych, korzystnych dla swojego biznesu rozwiązań.

Jeżeli macie Państwo pytania lub chcielibyście Państwo uzyskać pomoc w przygotowaniu pisma do GIS (jako dodatkowej aktywności poza wypełnieniem anonimowej ankiety), służymy pomocą.

Bądź na bieżąco z DZP