Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Obowiązek rejestracji beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

13.10.2019

13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu regulujące funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Celem rejestru jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ułatwienie weryfikacji struktur podmiotów o charakterze korporacyjnym.

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia informacji?

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyłączeniem spółek publicznych.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca, poprzez posiadane uprawnienia, kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy obowiązek zgłoszenia (np. nad spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców). Kontrola może mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i pośredni (tj. poprzez inny podmiot). Kontrola może wynikać z okoliczności prawnych (np. dysponowanie więcej niż 25% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) lub faktycznych (np. rzeczywisty wpływ na podmioty, które formalnie pełnią funkcję członków organów spółki).

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP