Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy został przyjęty

23.08.2021

Autorzy:

Sylwia Kuca
Marta Balcerowska

Specjalizacje:

Franczyza

Warunki przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy („Kodeks”) to wspólna inicjatywa franczyzobiorców oraz franczyzodawców, a także organizacji branżowych oraz ekspertów. Jego celem jest wypracowanie takich praktyk dla działalności prowadzonej w ramach franczyzy, które byłyby zgodne z interesem zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców.

Przystąpienie do Kodeksu oraz zobowiązanie się do jego stosowania jest dobrowolne, a jego postanowienia są wiążące dla Sygnatariuszy Kodeksu, którzy mają prawo powoływać się na fakt przystąpienia do Kodeksu, w tym w szczególności publicznie udostępniać informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu.

Sygnatariuszem Kodeksu mogą być zarówno franczyzodawcy, jak i organizacje zrzeszające franczyzobiorców.

Co istotne, skutkiem przystąpienia do Kodeksu przez jedną ze stron umowy franczyzy jest możliwość powoływania się na postanowienia Kodeksu przez drugą stronę umowy franczyzy w zakresie obowiązków, które przyjął na siebie Sygnatariusz Kodeksu.

Co reguluje Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy?

  • Podstawowe zasady nawiązania współpracy w ramach sieci franczyzowej
  • Zakres informacji przekazywanych kandydatom na franczyzobiorców oraz franczyzobiorcom
  • Podstawowe wymagania dotyczące umowy franczyzy oraz jej zakresu
  • Podstawowe zasady współpracy
  • Obowiązki franczyzobiorców
  • Dobre praktyki dotyczące kontroli działalności franczyzobiorcy
  • Zasady zakończenia współpracy w ramach sieci franczyzowej, w tym w zakresie wypowiedzenia umowy franczyzowej
  • Odpowiedzialność franczyzodawcy
  • Zasady zgłaszania nieprawidłowości przez franczyzobiorców
  • Zasady przystąpienia do Kodeksu

Dodatkowo Kodeks podkreśla, że strony umowy franczyzy nie stanowią jednostek gospodarczych, które są ze sobą powiązane, ale odrębne podmioty gospodarcze działające pod wspólną marką. Sygnatariusz Kodeksu w terminie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do niego powinien dostosować swoją działalność do standardów i zasad przyjętych w Kodeksie. Kodeks może być także stosowany przez podmioty, który do niego nie przystąpiły, a które są zainteresowane stosowaniem zasad i standardów przyjętych na rynku.

Doradztwo prawne dla franczybiorców i franczyzodawców

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka posiada interdyscyplinarny zespół doradców, którzy wspierają rozwój biznesu m.in. poprzez zaangażowanie w budowanie sieci franczyzowych oraz dostosowanie funkcjonujących modeli franczyzowych do wyzwań rynkowych, zmieniających się przepisów oraz Kodeksu. Jeżeli byliby Państwo zainteresowanie szczegółowymi informacjami na temat Kodeksu lub naszym wsparciem w zakresie przystąpienia do Kodeksu lub dostosowania działalności do ustalonych przez niego standardów, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Bądź na bieżąco z DZP