Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy został przyjęty

23.08.2021

Autorzy:
Sylwia Kuca
Marta Balcerowska

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy („Kodeks”) to wspólna inicjatywa franczyzobiorców oraz franczyzodawców, a także organizacji branżowych oraz ekspertów. Jego celem jest wypracowanie takich praktyk dla działalności prowadzonej w ramach franczyzy, które byłyby zgodne z interesem zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców.

Przystąpienie do Kodeksu oraz zobowiązanie się do jego stosowania jest dobrowolne, a jego postanowienia są wiążące dla Sygnatariuszy Kodeksu, którzy mają prawo powoływać się na fakt przystąpienia do Kodeksu, w tym w szczególności publicznie udostępniać informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu.

O tym co reguluje Kodeks można przeczytać w załączonym pliku PDF do pobrania.

Bądź na bieżąco z DZP