Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Jaki będzie wpływ nowelizacji procedury admn. na refundację?

22.05.2017

Autorzy:
Marcin Pieklak

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej jako „Nowelizacja”), która wprowadza do procedury administracyjnej wiele nowych mechanizmów. W przypadku części z nich widzimy szansę na poprawę sytuacji wnioskodawcy w ramach prowadzonych przez Ministra Zdrowia postępowań refundacyjnych, które zostaną wszczęte po tej dacie.
Wśród nich należy wskazać:

  • możliwość zrzeczenia się złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co przyspiesza moment, w którym decyzja staje się ostateczna;
  • zasadę pewności prawa, która nakłada obowiązek nieodstępowania, bez uzasadnionej przyczyny, od utrwalonej praktyki w takim samym stanie faktycznym i prawnym;
  • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek w ramach zapoznania z aktami, tj. jeszcze przed wydaniem decyzji;
  • uelastycznienie terminu na uzupełnienie braków formalnych poprzez wprowadzenie terminu „nie krótszego niż siedem dni”;
  • przedawnienie kary w terminie 5 lat od naruszenia prawa/wystąpienia skutków naruszenia, np. w zakresie naruszenia cen urzędowych czy RSS.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP