Dlaczego DZP?

DZP rekomendowane w międzynarodowym rankingu Legal500

Czy mogę zaufać swojemu partnerowi prawnemu?

Kompetencje potwierdzone w międzynarodowym rankingu kancelarii prawniczych Chambers Europe

Czy partner prawny może być ekspertem w mojej branży?

Do DZP dołącza Rafał Grochowski wraz z zespołem

Nasi eksperci?

Marcin Matczak profesorem

#Polecamy

Wsparcie psychologiczne dla sygnalisty – wybór czy obowiązek?

Konieczność ochrony sygnalistów coraz mocniej przebija się do społecznej świadomości nie tylko z uwagi na wymogi legislacyjne, ale także z uwagi na coraz szersze zrozumienie pozytywnego wpływu, jaki przynoszą zarówno społeczeństwu, jak i organizacjom, w których występujące nieprawidłowości mogą być wykryte na wczesnym etapie. Nie można jednak postrzegać ochrony sygnalistów jednowymiarowo – tylko jako zapewnienia im prawnego zabezpieczenia przed doświadczeniem działań odwetowych. Rozsądnie budowany system ochrony sygnalisty ujmuje temat holistycznie i akcentuje także konieczność zapewnienia sygnaliście wsparcia psychologicznego.
więcej

Testy na COVID-19 w sieciach dyskontów – czy to zgodne z prawem?

Duże sieci dyskontów planują wprowadzić do sprzedaży testy wykrywające przeciwciała COVID-19. Wywołało to na rynku szereg wątpliwości dotyczących zgodności z prawem takiej aktywności. Wątpliwości te miały miejsce głównie w związku z komunikatem Prezesa URPL z dnia 23 marca 2020 roku, w którym wskazano, że co do zasady wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – w tym testów na COVID-19 – nie można sprzedawać osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami. Należy jednak pamiętać, że w momencie wydania przedmiotowego komunikatu na rynku nie były dostępne testy na COVID-19 będące tzw. testami do samokontroli.
więcej

Bądź na bieżąco z DZP