Domański Zakrzewski Palinka

MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych | Alert podatkowy

17 marca ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. Zmiany te wprowadziły m.in. obowiązek rozliczania VAT od usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - aktualizacja | Alert prawny

Przedstawiamy zmiany, które pojawiły się w nowym projekcie tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji, który jest obecnie procedowany przez Resort Zdrowia. Większość zmian ma charakter kosmetyczny, czyli doprecyzowuje mechanizmy zaproponowane w poprzednich wersjach projektu lub niweluje nieścisłości, które się w nich pojawiły.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych – rewolucja w działalności firm

RODO zaczynie obowiązywać od 25 maja 2018. Przedsiębiorcom pozostaje więc coraz mniej czasu na dostosowanie systemów IT, procedur wewnętrznych i przeszkolenie pracowników. Zmiany niosą za sobą daleko idące konsekwencje prawne i biznesowe, na które chcemy zwrócić Państwa uwagę.