Marcin Pieklak

Partner

+48 22 557 86 33     marcin.pieklak@dzp.pl
 • Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.

 • Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Doradzał w wielu postępowaniach refundacyjnych zakończonych wpisaniem na listę nowych, innowacyjnych molekuł dla różnych typów chorób nowotworowych, leków biologicznych lub leków stosowanych w reumatologii, wirusologii oraz innych poważnych chorobach.
 • Doradzał między innymi Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji.

 • Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

 • Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

  Alert | 03.01.2023

  Omawiany przez ekspertów z Praktyki Life Sciences projekt przewiduje m.in. zaostrzenie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety oraz wprowadzenie zasad stosowania znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo suplementów diety.

  cały tekst

 • VI Kongres Wizja Zdrowia oraz XVI Hospital & Healthcare Management

  Konferencja | 11.10.2022

  Marcin Pieklak, Partner oraz Paweł Kaźmierczyk, Associate z Praktyki Life Sciences, wraz z zaproszonymi ekspertami wezmą udział w panelach dyskusyjnych na temat projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz dawstwa danych medycznych w kontekście unijnych regulacji.

  cały tekst

 • XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

  Konferencja | 06.09.2022

  W dniach 6-8 września w Karpaczu odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

  cały tekst

 • Raport z konsultacji projektu nowelizacji ustawy o refundacji

  Alert | 25.08.2022

  Prawnicy z Praktyki Life Science przygotowali syntetyczną analizę raportu Ministerstwa Zdrowia z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmian zaproponowanych do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP