Marcin Pieklak

Partner

+48 22 557 86 33     marcin.pieklak@dzp.pl
  • Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.

  • Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Doradzał w wielu postępowaniach refundacyjnych zakończonych wpisaniem na listę nowych, innowacyjnych molekuł dla różnych typów chorób nowotworowych, leków biologicznych lub leków stosowanych w reumatologii, wirusologii oraz innych poważnych chorobach.
  • Doradzał między innymi Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji.

  • Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP