Marcin Pieklak

Partner

+48 22 557 86 33     marcin.pieklak@dzp.pl
  • Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Doradzał w wielu postępowaniach refundacyjnych zakończonych wpisaniem na listę nowych, innowacyjnych molekuł dla różnych typów chorób nowotworowych, leków biologicznych lub leków stosowanych w reumatologii, wirusologii oraz innych poważnych chorobach.
  • Ma doświadczenie w pracy w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, występował przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.
  • Zajmuje się obsługą firm żywnościowych, w szczególności w zakresie suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, doradzając w całym cyklu życia produktu.
  • Świadczy bieżące doradztwo dla największych klientów farmaceutycznych kancelarii, zarządzając zespołem kilkunastu osób.
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP