Marcin Pieklak

Senior Associate

vcard +48 22 557 86 33     marcin.pieklak@dzp.pl
  • Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.

  • Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Doradzał w wielu postępowaniach refundacyjnych zakończonych wpisaniem na listę nowych, innowacyjnych molekuł dla różnych typów chorób nowotworowych, leków biologicznych lub leków stosowanych w reumatologii, wirusologii oraz innych poważnych chorobach.
  • Doradzał między innymi Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji.

  • Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Nowe memorandum w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów leczniczych

Alert | 23.05.2019

W związku z wygaśnięciem MoU2017, 15 maja 2019 r. postanowiono przyjąć nowe memorandum, które określa ramy dalszej współpracy państw-sygnatariuszy.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji

Alert | 11.04.2019

W ramach prac dotyczących nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pojawiła się kolejna wersja przepisów.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress 2018

Konferencja | 08.03.2018

W dniach 8-10 marca odbędzie się 3. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Premiowanie tańszych terapii w programach lekowych

Alert | 07.03.2018

1 marca 2018 r. zostały opublikowane projekty zarządzeń zmieniających zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programów lekowych oraz w sprawie chemioterapii.

cały tekst

Przyspieszenie prac nad negocjacjami w ramach Grupy Wyszechradzkiej

Alert | 31.01.2018

W pierwszym kwartale 2018 r. planowane jest zaproszenie firm farmaceutycznych do rozmów w sprawie wspólnych negocjacji w zakresie ustalania cen prod. leczniczych.

cały tekst

Czy proponowane zmiany w regulacji lobbingu będą miały wpływ na branżę farmaceutyczną?

Alert | 22.01.2018

W załączonym alercie omawiamy zmiany dotyczące lobbingu, które mogą mieć istotny wpływ na działalność firm farmaceutycznych.

cały tekst

Zarządzenie dot. kontraktowania programów lekowych

Alert | 11.01.2018

1 stycznia 2018 weszło w życie Zarządzenie Nr 125/2017/DGL z 19 grudnia 2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

cały tekst

Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości

Konferencja | 10.10.2017

Wspólnie z PEX PharmaSequence zapraszamy 10 października na konferencję refundacyjną "Market Access - istniejące ograniczenia i nowe możliwości. Wyzwania dla rynku farmaceutycznego w 2018 roku".

cały tekst

W programach lekowych potrzeba przyspieszenia

Publikacja | 03.08.2017

Programy lekowe są coraz istotniejszą formę zapewnienia dostępu do terapii. Liczba chorych włączanych do nich znacznie rośnie w stosunku do innych dwóch kanałów dostępności leków.

cały tekst

Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego tworzymy studia podyplomowe

Aktualność | 27.07.2017

We współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy nowy program "Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym". Pierwsza edycja już tej jesieni!

cały tekst

Jaki będzie wpływ nowelizacji procedury admn. na refundację?

Alert | 22.05.2017

1 czerwca 2017 wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która wprowadza do procedury administracyjnej wiele nowych mechanizmów.

cały tekst

Warsztaty Refundacyjne DZP oraz PEX PharmaSequence

Konferencja | 18.05.2017

Zapraszamy firmy i ich przedstawicieli odpowiedzialnych za pricing, market access i strategię refundacyjną, do udziału w kolejnym wydarzeniu poświęconym refundacji.

cały tekst

Reforma regulacji wyrobów medycznych na poziomie UE

Alert | 18.04.2017

05.04.2017 Parlament UE przyjął tekst rozporządzenia o wyrobach medycznych. Nowa regulacja zakłada gruntowną reformę zasad wprowadzania na rynek i obrotu wyrobami medycznymi.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie

Alert | 04.04.2017

6 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - aktualizacja

Alert | 19.03.2017

W nawiązaniu do poprzedniego alertu chcielibyśmy przedstawić zmiany, które pojawiły się w nowym projekcie tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji tj. projekcie z dnia 8 marca 2017 r.

cały tekst

Żywność i suplementy diety. Aktualne problemy rynku

Konferencja | 07.03.2017

7 marca serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne śniadanie biznesowe! Spotykamy się w naszym biurze pod hasłem "Żywność i suplementy diety. Aktualne problemy rynku".

cały tekst

Nowa ustawa o refundacji oznacza więcej uprawnień dla pacjentów

Publikacja | 22.02.2017

Ministerstwo Zdrowia planuje kompleksową zmianę zasad finansowania leków. Najbardziej zaawansowany wydaje się projekt zawierający ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co czeka nas w 2017?

Alert | 09.02.2017

08.02.2017 do dalszej fazy uzgodnień przekazany został projekt tzw. Dużej nowelizacji ustawy o refundacji. Projekt jest bardzo podobny do propozycji analizowanej we wcześniejszych alertach.

cały tekst

System obsługi list refundacyjnych (SOLR)

Alert | 03.01.2017

01.01.2017 w życie weszły przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych, czyli systemu, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydania decyzji o objęciu refundacją.

cały tekst

Zmiany w RSS - noworoczny alert prawny

Alert | 30.12.2016

Instrumenty dzielenia ryzyka są jednym z najważniejszych elementów wprowadzania leków na wykaz refundacyjny, ponieważ pozwalają na zaproponowanie płatnikowi publicznemu warunków refundacji.

cały tekst

Mała nowelizacja ustawy o refundacji

Alert | 16.12.2016

4 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

cały tekst

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Publikacja | 28.11.2016

W dniu 25 lipca br. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o refundacji, która wprowadza szeroki zakres refundacji wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o refundacji dla wyrobów medycznych

Alert | 23.11.2016

17.11.2016 opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Nowela wyrobowa wprowadza istotne zmiany również dla leków

Alert | 13.11.2016

17.11.2016 Resort Zdrowia opublikował zaktualizowany, po opiniowaniu i konsultacjach publicznych, projekt nowelizacji ustawy o refundacji w zakresie finansowania wyrobów medycznych.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Market Access Manager"

Konferencja | 12.10.2016

W dniach 12-14 października serdecznie zapraszamy Państwa na kurs "Certyfikowany Market Access Manager". W wydarzeniu aktywny udział wezmą Marcin Pieklak i Piotr Najbuk.

cały tekst

Ustawa o refundacji – projekt przekazany do konsultacji

Alert | 10.09.2016

23 września do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co nas czeka?

Alert | 26.08.2016

Na początku sierpnia do konsultacji został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Minister nie zaingerował w preferencje pacjentów

Publikacja | 03.08.2016

Oceniając zakres produktów objętych opublikowanym w poniedziałek projektem listy „S”, należy wskazać, iż minister zdrowia zaproponował z jednej strony wykaz nieco zachowawczy.

cały tekst

Rewolucja w refundacji wyrobów medycznych

Publikacja | 03.08.2016

15 czerwca 2016 r. światło dzienne ujrzał istotny projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Refundacja wyrobów medycznych - alert prawny

Alert | 17.06.2016

15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

Konferencja | 28.04.2016

28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Duże zmiany w refundacji - alert prawny

Alert | 30.03.2016

Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w zapowiedziach Resortu pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

Konferencja | 18.02.2016

W dniach 18-20 lutego w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress.

cały tekst

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego nie ma?

Publikacja | 03.02.2016

W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług lub uzupełnić zapasy towarów, bardzo często podlegają przepisom ustawy PZP.

cały tekst

Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych

Publikacja | 27.11.2015

24 listopada odbyła się konferencja „Nowe wyzwania na rynku wyrobów medycznych w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów oraz praktyki właściwych organów”.

cały tekst

Czy od stycznia 2016 znów zabraknie leków dla polskich pacjentów?

Publikacja | 01.08.2015

Delisting produktów objętych refundacją – czy Minister Zdrowia może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji dla finansowanych dotychczas technologii?

cały tekst

Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Publikacja | 20.06.2015

Co należy wiedzieć o postępowaniach kontrolnych oraz jak przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości naruszających prawa przedsiębiorców.

cały tekst

Opinia brzemienna w skutki

Publikacja | 01.06.2015

Kiedy utworzono nowy program lekowy B.45 Minister zapewnił, że pacjent leczony w ramach programu B.45 może mieć kontynuowaną terapię w ramach współistniejącego programu B.33. Czy MZ wycofało się ze swojego stanowiska?

cały tekst

Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany

Publikacja | 17.11.2014

Środki spożywcze wyprodukowane po 13 grudnia 2014 r. będą musiały być oznakowane według nowych zasad. Znaczna część firm nie jest do tego przygotowana.

cały tekst

Raport nt. ustawy refundacyjnej - ocena skutków regulacji

Publikacja | 08.10.2014

Wspólnie z Sequence HC Partners przygotowaliśmy raport "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną”.

cały tekst