Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych

27.09.2022

Autorzy:

Dr Paweł Kaźmierczyk
Dr Dagmara Lukosek

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona zdrowia

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) −  Szansa na pozyskanie przez placówki medyczne dodatkowych środków
finansowych

Fundusz medyczny – to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu medycznym. Powstał on z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. W ramach Funduszu wyodrębnia się:

 1. subfundusz infrastruktury strategicznej,
 2. subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych,
 3. subfundusz rozwoju profilaktyki,
 4. subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Cele i główne założenia SMPL

Cel: poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

Okres realizacji: lata 2021-2029

Budżet: około 7 mld PLN

Przeznaczenie: wsparcie dla podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Nabór wniosków do SMPL

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji do pierwszych naborów w następujących zakresach:

 1. rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych,
 2. wsparcia ratownictwa medycznego,
 3. wymiany łóżek szpitalnych.

Jak eksperci z Praktyki Life Sciences pomogą mi aplikowanie o środki z Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych?

Prawnicy z Praktyki Life Sciences DZP to grono specjalistów, którzy mogą na bieżąco wesprzeć Państwa placówkę w szeregu działań ułatwiających aplikowanie o środki z Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych. Zakres tych działań obejmuje:

 • bieżący monitoring i informowanie klienta o etapie prac Ministerstwa nad dokumentacją oraz ogłoszeniu Konkursu,
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji oraz wniosku,
 • wypracowanie innowacyjnego pomysłu na projekt – dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji klienta, co będzie skutkowało m.in. podniesieniem jakości udzielanych świadczeń,
 • wsparcie podczas całego procesu aplikacyjnego – od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie.

Bądź na bieżąco z DZP