Tag: umowa o pracę

Umowa na czas określony, czyli jaki…?

W praktyce często pada pytanie o maksymalny, dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają ani minimalnych, ani też maksymalnych okresów długości takiej umowy… Generalnie kwestia ta została pozostawiona swobodnemu uznaniu stron stosunku pracy i tylko wyjątkowo można spotkać ustawowe „ograniczenia” w długości trwania umowy o pracę na czas określony. Ot chociażby w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności kontrolne na gruncie przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która ogranicza czas trwania takiego terminowego zatrudnienia do trzech lat.