Gdzie będę za dziesięć lat?

Kariera w DZP.

DZP patronem konferencji „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”

06.04.2018

6-7 kwietnia na terenie kampusu UW odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy WPiA UW, a samo wydarzenie zostało zainspirowane toczącą się obecnie dyskusją nad wprowadzeniem instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej.

W piątek, 6 kwietnia od godziny 11.00 odbywać się będą panele eksperckie, podczas których swoje prelekcje wygłoszą wybitni przedstawiciele doktryny prawa, m.in. Marcin Matczak – Partner w Praktyce Life Sciences, którego wystąpienie będzie dotyczyło korzyści i zagrożeń płynących z tzw. społecznego poczucia sprawiedliwości. 

Drugiego dnia konferencji od godziny 9.30 przewidziano natomiast panele studencko-doktoranckie. Prelegenci zostali wyłonieni spośród osób chętnych do wzięcia udziału w dyskusji we wskazanych przez organizatorów obszarach tematycznych.

Więcej o wydarzeniu: http://knkp.edu.pl/pl/konferencja/ .

 

Serdecznie zapraszamy!

aktualności

Bądź na bieżąco z DZP