Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP prowadzi precedensowe postępowanie restrukturyzacyjne

28.07.2016

Doradzamy WGE Development przy restrukturyzacji zobowiązań z 10 serii obligacji wobec ponad 120 obligatariuszy w precedensowym, przyspieszonym postępowaniu układowym. Sprawa jest prowadzona przez sądem restrukturyzacyjnym w Warszawie.

Jest to drugie w Polsce postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec emitenta obligacji, i pierwsze prowadzone przed sądem warszawskim. Ma ono na celu zawarcie układu między WGE Development a posiadaczami jej obligacji - bankiem finansującym spółkę i pozostałymi wierzycielami.

Postępowania restrukturyzacyjne zostały wprowadzone do polskiego prawa 1 stycznia 2016 r. i realizują politykę drugiej szansy dla przedsiębiorców. Obecnie prowadzone postępowania mają charakter pionierski, gdyż bazują na całkowicie nowych regulacjach. Spośród tych postępowań, to prowadzone przy udziale DZP jest precedensowe z dwóch przyczyn: po pierwsze, jest jednym z wciąż niewielu przyspieszonych postępowań układowych w Polsce, a po drugie, jest procedurą szczególną, ponieważ jest oparta o przepisy o restrukturyzacji emitentów obligacji.

Z ramienia DZP sprawę prowadzą Marek Świątkowski, Partner, Igor Barcew, Senior Associate i Michał Cecerko, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP