Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Co zmieni się w przepisach? Gospodarka odpadami. Rewolucja 2.0.

07.08.2019

Autorzy:

Daniel Chojnacki
Maciej Białek

Specjalizacje:

Ochrona środowiska

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe: "Co zmieni się w przepisach? Gospodarka odpadami. Rewolucja 2.0.".

Termin: 7 sierpnia 2019 r., godz. 9:30 - 12:30
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

Podczas spotkania Daniel Chojnacki i Maciej Białek omówią konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów prawa związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym odpadami komunalnymi, zawartych w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Prace nad projektem tej ustawy trwały niemal rok, choć ich początków można upatrywać w założeniach przyjętego jeszcze w 2016 r. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Pracom nad ustawą towarzyszyły liczne kontrowersje, a z upływem czasu jej zakres ulegał istotnym zmianom. Celem spotkania jest m.in. przedstawienie kształtu rozwiązań ostatecznie przyjętych przez parlament oraz ich skutków dla branży.

Ustawa zmienia zasady związane z funkcjonowaniem instalacji regionalnych oraz organizacją i funkcjonowaniem gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto, ustawa modyfikuje niektóre mechanizmy wprowadzone na podstawie ubiegłorocznej nowelizacji przepisów ustawy o odpadach. Podczas spotkania omówimy również wprowadzone do ustawy „na ostatniej prostej” rozwiązania dotyczące systemu instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Zaproszenie wraz z pełnym programem znajdą Państwo w załączeniu.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 5 sierpnia na adres: aleksandra.kuraszkiewicz@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

 

Bądź na bieżąco z DZP