Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

19.09.2019

Autorzy:

Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

19 września w Warszawie odbędzie się II edycja seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)".

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjałem umów PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii
ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Podczas spotkania Rafał Hajduk opowie o otoczeniu regulacyjnym umów PPA w kontekscie polskim i europejskim.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP