Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Uwarunkowania prawne GIS"

27.10.2011

27 października w Centrum Promocji Informatyki w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Uwarunkowania prawne GIS". W czasie spotkania Aleksandra Auleytner, Partner w DZP zaprezentuje tematy: "Dzieło kartograficzne i jego ochrona na gruncie prawa autorskiego oraz ustawy o ochronie baz danych", "Utwór kartograficzny w Internecie – korzystanie i ochrona" oraz "Ochrona utworu kartograficznego w orzecznictwie sądów polskich – przegląd orzecznictwa".

W ramach prowadzonego spotkania zostaną omówione zagadnienia:

Dzieło kartograficzne i jego ochrona na gruncie prawa autorskiego oraz ustawy o ochronie baz danych

 • Definicja utworu kartograficznego.
 • Dzieło kartograficzne jako przedmiot prawa autorskiego.
 • Dzieła kartograficzne wyłączone spod ochrony prawa autorskiego.
 • Prawa autorskie a państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • Dzieło kartograficzne jako przedmiot umowy licencyjnej.

Utwór kartograficzny w Internecie – korzystanie i ochrona

 • Warunki zgodnego z prawem korzystania z map rozpowszechnianych w Internecie.
 • Modyfikacje i opracowania map rozpowszechnianych w Internecie oraz rozporządzania takimi opracowaniami w świetle prawa autorskiego.
 • Autorskie prawa osobiste twórców map w aspekcie korzystania z map rozpowszechnianych w Internecie.
 • Dyrektywa INSPIRE  a prawa autorskie w kartografii
 • Uwarunkowania dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych jako do informacji publicznej

Ochrona utworu kartograficznego w orzecznictwie sądów polskich – przegląd orzecznictwa

 • Orzeczenia sądowe przyznające dziełu kartograficznemu ochronę na gruncie prawa autorskiego.
 • Orzeczenia sądowe odmawiające dziełu kartograficznemu ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Bądź na bieżąco z DZP