Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

24.09.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach SPCC LEGAL MORNING MEETING, na którym o zmianach w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami opowiedzą eksperci z Zespołu Ochrony Środowiska - Daniel Chojnacki, Maciej Białek i Tymon Grabarczyk.

Termin: 24 września 2019 r., godz. 9:30 - 12:30
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

Podczas spotkania omówimy konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów prawa związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym odpadami komunalnymi, zawartych w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Prace nad projektem tej ustawy trwały niemal rok, a pracom nad ustawą towarzyszyły liczne kontrowersje, a z upływem czasu jej zakres ulegał istotnym zmianom.

Celem spotkania jest m.in. przedstawienie kształtu rozwiązań ostatecznie przyjętych przez parlament oraz ich skutków dla podmiotów wytwarzających lub gospodarujących odpadami, w tym odpadami komunalnymi.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 23 września na adres: aleksandra.kuraszkiewicz@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Bądź na bieżąco z DZP