Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Problematyka ochrony środowiska - najnowsze zmiany prawne i ich praktyczne zastosowanie

11.12.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki

11 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Problematyka ochrony środowiska - najnowsze zmiany prawne i ich praktyczne zastosowanie”, podczas której Daniel Chojnacki z zespołu ochrony środowiska Praktyki Infrastruktury i Energetyki wygosi prelekcję pt. "Zmiany zezwoleń a znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w nowej ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych".

Ten rok przyniósł wiele zmian w zakresie ochrony środowiska. Za nami nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzająca szereg zmian w zakresie monitorowania i raportowania emisji, czy nowelizacja ustawy o odpadach dokonująca rewolucji w sposobie prowadzenia rejestru ewidencji i monitorowana odpadów. Kontrowersje w dalszym ciągu budzą konkluzje BAT, zarówno w przypadku emisji jak i gospodarki odpadami, a także transpozycje dyrektywy NEC do prawa krajowego. W związku ze zmianami pojawiło się wiele niewiadomych natury interpretacyjnej czy technicznej. Dodatkowo znajdujemy się u progu wynikającego z dyrektywy EU ETS IV okresu rozliczeniowego zakładającego dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez system handlu emisjami. Na konferencji grono ekspertów podsumuje i omówi wszystkie najważniejsze zmiany dotyczące systemu handlu emisjami, czy gospodarki odpadami wynikające z nowelizacji ustaw, omówione zostaną nowe sposoby raportowania do KOBIZE, zmiany w systemie przydziału bezpłatnych uprawnień i przy tworzeniu planów metodyki monitorowania, konkluzje BAT dotyczące gospodarowania odpadami. Poruszone zostaną kwestie budzące ostatnio najwięcej kontrowersji czyli Rejestr BDO, a także omówione zostaną proponowane zmiany w nowelizacji prawa wodnego.

Główne zagadnienia, które zostaną omówiona podczas konferencji:

  • Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania wynikające z nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  
  • Nowelizacja ustawy o odpadach z 4 lipca 2019 r.
  • Rejestr BDO - baza danych o odpadach, obsługa programu, ewidencja i karty przekazania od-padów od strony praktycznej
  • IV okres rozliczeniowy – najnowsze zmiany, różnice pomiędzy poprzednimi okresami
  • Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Sheraton przy ul. Bolesława Prusa 2 w Warszawie.

Szczegółowy program konferencji i inne informacje znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/problematyka-ochrony-srodowiska-najnowsze-zmiany-prawne-i-ich-praktyczne-zastosowanie

Bądź na bieżąco z DZP