Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja RE-Source Poland

04.02.2020

Autorzy:

Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

W dniach 4-5 lutego 2020 roku odbędzie się konferencja RE-Source Poland, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej wraz z Re-Source Poland oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki.

Podczas drugiego dnia konferencji, Rafał Hajduk, Partner oraz szef zespołu prawa energetycznego poprowadzi wraz z dr Janem Haizmannem, Przewodniczącym Komitetu Prawnego EFET, prelekcję pn. „Umowa cPPA według standardu EFET – narzędzie ułatwiające zakup energii z OZE przez przedsiębiorstwa”. Podczas prelekcji zaprezentowana zostanie polska wersja językowa standardu cPPA opracowana przez EFET, omówione zostaną także wskazówki do zastosowania standardu w polskim porządku prawnym.

O konferencji:

Konferencja RE-Source Poland rozpoczyna nowy rozdział w kalendarzu wydarzeń podczas których poruszane będą kwestie istotne dla przemysłu w Polsce. W programie konferencji duży nacisk zostanie położony na aspekt edukacyjny. To szansa przede wszystkim dla odbiorców aby zrozumieć specyfikę kontraktów cPPAs, zapoznać się z jej wariantami, tak aby przyjąć model najbardziej odpowiadający profilowi działalności danego przedsiębiorstwa. W tym roku spodziewanych jest około 200 osób z Polski i zagranicy.

Odbiorcy energii, dla których udział w konferencji jest nieodpłatny, otrzymają solidną dawkę wiedzy, która ułatwi im zoptymalizowanie kosztów energii w ich firmach.

Podczas konferencji odbiorcy energii będą mieli okazję:

  • dowiedzieć się na jakich zasadach mogą zabezpieczyć dostawy energii kupując ją bezpośrednio od producentów OZE,
  • zapoznać się z ofertą swoich potencjalnych dostawców w ramach sesji B2B,
  • poznać standardowy model kontraktu cPPA opracowany przez EFET (European Federation of Energy Traders), którego zastosowanie umożliwia zmniejszenie kosztów transakcyjnych i ułatwia negocjacje między stronami umowy. Standard EFET będzie prezentowany w polskiej wersji językowej.”

Więcej informacji o konferencji jest dostępnych na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP