Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Aspekty pobierania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków oraz dworców

24.05.2011

24 maja odbędzie się seminarium pt. "Prawne i finansowe aspekty pobierania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków oraz dworców w komunikacji miejskiej". W czasie spotkania prezentację pt. "Aspekty prawne korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców" poprowadzą Aleksandra Auleytner, Partner i Anna Glapa, Senior Associate w naszej kancelarii.

Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym daje możliwość pobierania opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych. Zapis ten jednak budzi wiele wątpliwości prawnych, zwłaszcza w kontekście dotychczasowych przepisów. Pojawia się także wiele pytań jak w praktyce nakładać i pobierać opłaty?

Kluczowe zagadnienia, które będą poruszone w czasie seminarium:

  • Opłata za korzystanie z infrastruktury przystankowej w świetle ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Aspekty prawne korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców
  • Praktyczne aspekty naliczania i pobierania opłat
  • Czy stawka musi być stała w ciągu doby, tygodnia?
  • Czy rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu osób podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • Przewidziane i możliwe sankcje za uchylanie się od nakładanych opłat dla przewoźników i operatorów korzystających z przystanków lub dworców.

Do udziału w seminarium zachęcamy:

  • Przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Miast odpowiedzialnych za transport i komunikację
  • Przedstawicieli Zarządów Transportu i Komunikacji
  • Przedstawicieli operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.hallmarkevents.pl

Bądź na bieżąco z DZP