Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

ODWOŁANA X. konferencja Paliwa z odpadów

17.03.2020

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W związku z sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 organizatorzy wydarzenia podjęli decyzję o przeniesieniu terminu kongresu. Wkrótce poinformujemy Państwa o nowym terminie wydarzenia.

 

W dniach 17-19 marca w Katowicach odbędzie się X jubileuszowa edycja konferencji „Paliwa z odpadów”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia, Daniel Chojnacki, szef zespołu ochrony środowiska wygłosi prelekcję „Paliwa alternatywne a utrata statusu odpadu”.

O konferencji:

Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych, a następnie ich efektywne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie, stanowią kluczowe ogniwa współczesnych systemów gospodarki odpadami w dobie wdrażania koncepcji GOZ. Aktualnie w kraju trwają dyskusje o wpływie zniesienia regionalizacji na działalność biznesową instalacji przetwarzania odpadów. Czy „wolny rynek” w gospodarce odpadami rozwiąże nasze problemy? Czy realne będzie uzyskanie narzuconych przez KE wyśrubowanych poziomów recyklingu w kolejnych latach? Niestety równolegle z trwającymi dyskusjami co miesiąc w naszym kraju rośnie góra wytwarzanych i niezagospodarowanych RDF.

Ukształtowany w Polsce potencjał wytwórców paliw alternatywnych coraz aktywniej z nadzieją spogląda na lokalne ciepłownictwo. Na starcie 2020 roku zadajemy sobie pytania – jak prognozować jakość SRF w perspektywie 10 lat – tak, by była ona akceptowalna przez ciepłownictwo? Jakie systemy zachęt i wsparcia należy wprowadzić by skłonić inwestorów do podejmowania skutecznych działań?

Aktualne trwają rozważania nad wyborem modelu technologicznego dla odzysku energii z RDF. Czy ma to być mała lokalna instalacja dedykowana do spalania RDF, czy raczej większa instalacja wielopaliwowa? Czy budowa kilku demonstracyjnych małych spalarni RDF pozwoli na przełamanie stereotypowego myślenia w lokalnych społecznościach na temat uciążliwości odzysku energii z odpadów? Dzisiaj nie ma wątpliwości, że lokalne rynki ciepła będą kluczem do zapewnienia opłacalności finansowej takich inwestycji.

Ostatecznie - jak będzie wyglądał nasz biznes w erze wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym?

Na powyższe i szereg innych pytań odpowiemy w tym roku w Katowicach. W trakcie konferencji poprzez wystąpienia i panele dyskusyjne, zostaną poruszone najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży odpadów komunalnych, a będą to m.in.:

  • Przedstawienie aktualnej sytuacji paliw z odpadów, w tym aspektów prawnych oraz perspektyw wykorzystania
  • Oszacowanie ilości RDF na rynku odpadów
  • Omówienie problemów związanych z frakcją RDF na polskim runku odpadów – brak zbytu, problemy z magazynowaniem
  • Modernizacje RIPOK-ów i przystosowanie ich do produkcji paliw alternatywnych
  • Wymiana doświadczeń nt. wytwarzania i zagospodarowania paliw z odpadów
  • Przedstawienie potencjału produkcji RDF ze zużytych opon

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami i jest jednym z głównych krajowych forów wymiany doświadczeń dotyczących branży ochrony środowiska, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób aktywnie działających w branży dotyczącej paliw alternatywnych.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w X jubileuszowej edycji konferencji Paliwa z odpadów.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora. 

Bądź na bieżąco z DZP