Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Umowy w energetyce"

19.05.2011

19 maja w Hotelu Mercure F. Chopin w Warszawie odbędzie się trzecia edycja konferencji pt. "Umowy w energetyce". W czasie spotkania prezentacje wygłoszą eksperci z naszej kancelarii: Katarzyna Radzewicz, Senior Associate - "Hurtowy i detaliczny rynek energii elektrycznej w Polsce. Zmiany w strukturze rynku po wprowadzeniu obliga giełdowego i publicznego"oraz Agata Bator, Senior Associate - "Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej".

W czasie spotkania szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:

  • umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
  • umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
  • umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiana sprzedawcy
  • umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej
  • umowa o bilansowanie handlowe.

Eksperci omówią także warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów. Przedstawiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw energii elektrycznej, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP