Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych" (12 października)

12.10.2011

12 października w centrum konferencyjnym Golden Floor odbędą się warsztaty pt. "Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych". Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym spotkania, a swoje prezentacje w czasie szkolenia przedstawią: Robert Niczyporuk, Julita Zimoch-Tuchołka, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska i Błażej Podstawski.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:

  • obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej,
  • zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej,
  • odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego,
  • wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów,
  • przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki,
  • redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej,
  • zasady odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych.

Szkolenie skierowane jest do prezesów zarządów, członków zarządów, członków rad nadzorczych, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, radców prawnych, pełnomocników, prokurentów, szefów biur obsługi zarządu, pracowników administracyjnych.

Bądź na bieżąco z DZP