Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Forum Wizja Rozwoju

24.08.2020

Autorzy:

Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne
Ochrona środowiska

W dniach 24-25 sierpnia 2020 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce: Forum Wizja Rozwoju.

Forum skupi się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych. Przez dwa dni eksperci, czyli przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki, będą dyskutować m.in. o gospodarce morskiej, gospodarce narodowej, inwestycjach, finansach, badaniach i rozwoju dla gospodarki, technologiach innowacyjnych, wyzwaniach stojących przed Polską, o współpracy gospodarczej oraz o wielu innych tematach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki.

Podczas pierwszego dnia Forum, Rafał Hajduk, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki i szef zespołu prawa energetycznego, weźmie udział w dwóch panelach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej: „Morska Energetyka Wiatrowa: Aspekty prawne i regulacyjne” oraz „Morska Energetyka Wiatrowa: Modele prawne realizacji i finansowanie inwestycji”:

Powszechny rozwój związany z wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii wynika z potrzeby, jak i obowiązku ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W zakresie regulacji prawnych eksperci porozmawiają o miejscu Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) w Polityce Energetycznej Państwa, statusie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. Ustawa offshorowa), procesach pozyskiwania uzgodnień, opinii, pozwoleń i zezwoleń dla inwestycji morskich, planach zagospodarowania obszarów morskich oraz regulacjach dotyczących finansowania i wsparcia MEW.

Ze zobowiązań, które wynikają m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20, wynika, że Polska ma obowiązek uzyskać 15% udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energetycznym, w związku z czym zrodziła się potrzeba na ożywienie tego sektora gospodarki. Eksperci omówią prawne modele kontraktów wykonawczych: EPC, EPCM. Będą zastanawiać się czy PZP jest barierą inwestycyjną czy szansą dla wykonawców. Porozmawiają o źródłach finansowania inwestycji MEW, a także omówią systemy wsparcia inwestycji MEW.

Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli posłuchać m.in. o poniższych tematach:

 • Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki? Jakim krajem będziemy w 2050 roku?
 • Edukacja. Badania i rozwój dla gospodarki: Znaczenie start – up dla polskich przedsiębiorstw
 • Ekonomia i rynek pracy: Programy osłonowe w czasie kryzysu
 • Finanse: Rozwiązania podatkowe w służbie innowacyjności i wspieraniu nowych technologii
 • Gospodarka morska: Perspektywy i kierunki rozwoju portów morskich w Polsce
 • Gospodarka narodowa: Korzyści dla przedsiębiorców i gospodarki z inwestycji w Strefach Ekonomicznych
 • Inwestycje: Polska kolej z potencjałem – kierunki rozwoju
 • Inwestycje: Znaczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego dla rozwoju polskiej gospodarki
 • Morska energetyka wiatrowa: Flota offshore szansą dla polskich stoczni?
 • Technologie innowacyjne: Jak elektromobilność zmienia rynek sektora samochodowego?
 • Współpraca gospodarcza: Kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T
 • Wyzwania: Kapitał ma narodowość – działania spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP