Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Obsługa długu bezpieczeństwa. Utrzymanie zgodności z wymogami ustawy o KSC

29.09.2020

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
IP&TMT

Specjalizacje:

Technologie, media, telekomunikacja

29 września 2020 r. o godzinie 10:00 zapraszamy na webinarium "Obsługa długu bezpieczeństwa. Utrzymanie zgodności z wymogami ustawy o KSC"

Podczas wydarzenia omówione zostaną poniższe kwestie:

Zarządzanie ryzykiem w kontekście Ustawy o KSC

 • Efektywny i powtarzalny pomiar ryzyka na potrzeby podejmowania decyzji odnośnie środków, jakie mają zostać wdrożone
 • Identyfikacja i sposób uwzględniania wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie procesu zakupowego (od RFI po zawarcie umowy)
 • Separacja sieci IT/OT jako przykład działania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa

Aspekty prawne zgodności z Ustawą o KSC

 • Jakie obowiązki prawne w zakresie zarządzania ryzykiem spoczywają na operatorze usługi kluczowej oraz jak udowodnić, że stosowany proces spełnia wymogi prawne
 • Kto i w jakim zakresie może się zapoznać z wynikami audytów oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność procesu z przepisami prawa
 • Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa a prawo zamówień publicznych

Utrzymanie zgodności z UKSC

 • Obszary ryzyka i wyzwania dla Operatora Usługi Kluczowej 
 • Wyzwania dla grupy kapitałowej

Spotkanie poprowadzą:

 • Gość specjalny: Krzysztof Wagner, Kierownik Projektu KSC w Grupie Tauron,
 • Michał Paulski, Senior Manager, Accenture,
 • Paweł Gruszecki, Cousel z Praktyki IP&TMT DZP, oraz
 • Michał Wojciechowski, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 września na adres pawel.gruszecki@dzp.pl.

Webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Link do wydarzenia zostanie przekazany uczestnikom po otrzymaniu zgłoszenia. 

Bądź na bieżąco z DZP