Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Obsługa długu bezpieczeństwa. Utrzymanie zgodności z wymogami ustawy o KSC

29.09.2020

Autorzy:

Michał Wojciechowski
Paweł Gruszecki

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
IP&TMT

Specjalizacje:

Technologie, media, telekomunikacja

29 września 2020 r. o godzinie 10:00 zapraszamy na webinarium "Obsługa długu bezpieczeństwa. Utrzymanie zgodności z wymogami ustawy o KSC"

Podczas wydarzenia omówione zostaną poniższe kwestie:

Zarządzanie ryzykiem w kontekście Ustawy o KSC

  • Efektywny i powtarzalny pomiar ryzyka na potrzeby podejmowania decyzji odnośnie środków, jakie mają zostać wdrożone
  • Identyfikacja i sposób uwzględniania wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie procesu zakupowego (od RFI po zawarcie umowy)
  • Separacja sieci IT/OT jako przykład działania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa

Aspekty prawne zgodności z Ustawą o KSC

  • Jakie obowiązki prawne w zakresie zarządzania ryzykiem spoczywają na operatorze usługi kluczowej oraz jak udowodnić, że stosowany proces spełnia wymogi prawne
  • Kto i w jakim zakresie może się zapoznać z wynikami audytów oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność procesu z przepisami prawa
  • Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa a prawo zamówień publicznych

Utrzymanie zgodności z UKSC

  • Obszary ryzyka i wyzwania dla Operatora Usługi Kluczowej 
  • Wyzwania dla grupy kapitałowej

Spotkanie poprowadzą:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 września na adres pawel.gruszecki@dzp.pl.

Webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Link do wydarzenia zostanie przekazany uczestnikom po otrzymaniu zgłoszenia. 

Bądź na bieżąco z DZP