Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Zmiany w energetyce 2011"

12.01.2011

12 stycznia w hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Zmiany w energetyce 2011". W czasie spotkania swoje prezentacje wygłoszą eksperci z naszej kancelarii: dr Bartłomiej Nowak, Counsel, Katarzyna Radzewicz, Senior Associate i Agata Bator, Senior Associate.

W 2011 roku sektor energetyczny czeka rewolucja regulacyjna. Zapraszamy do udziału w konferencji, w trakcie której prawnicy uczestniczący w pracach nad nowymi ustawami, omówią najważniejsze zmiany regulacyjne, jakie czekają Państwa przedsiębiorstwa w najbliższym roku. Udział w konferencji umożliwi wcześniejsze przygotowanie Państwa firm do działania w nowych warunkach prawnych. W czasie spotkania poruszone zostaną kwestie:

  • nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, 
  • rewolucja w zielonych certyfikatach, 
  • efektywność energetyczna i białe certyfikaty,

  • handel uprawnieniami do emisji,
  • spec-ustawa o korytarzach przesyłowych,

  • ochrona odbiorców wrażliwych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora konferencji: http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP