Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowa ustawa refundacyjna – praktyczne omówienie przepisów"

11.05.2011

W dniach 11-12 maja w Warszawie w hotelu Hyatt odbędzie się konferencja pt. "Nowa ustawa refundacyjna – praktyczne omówienie przepisów". W czasie spotkania, prelekcję pt. "Nowe przepisy "antykorupcyjne"- skutki dla biznesu" wygłosi dr Marcin Matczak.

Dr Matczak czasie swojej prezentacji poruszy m.in. zagadnienia:

  • Zakaz stosowania niejednolitych warunków umów
  • Zakaz stosowania "form zachęty"
  • Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej
  • Przepisy karne
  • Skutki wprowadzenia zakazów dla marketingu
  • Skutki wprowadzenia zakazów dla relacji handlowych
  • Możliwy wpływ zakazów na modele dystrybucji i promocji w Polsce .

Projekt nowej ustawy refundacyjnej został złożony do Sejmu. Wprowadzono w nim istotne zmiany m.in. datę wejścia w życie ustawy. W obecnym projekcie przyjęto, że większość przepisów ustawy refundacyjnej ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Pozwoli to na przygotowanie się firmom farmaceutycznym na przyjęcie nowych regulacji. Nowa ustawa zmienia wiele regulacji prawnych dotyczących zasad finansowania, skuteczności działania leków, ewentualnego cofnięcia refundacji czy umów jakie muszą zawierać aptekarze.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będą  m.in. obowiązki w zakresie stosowania sztywnych marż i cen oraz podatek refundacyjny. Zmodyfikowano również mechanizm „przejścia” produktów obecnie refundowanych na nowy system. Zamiast automatycznego przesunięcia takich produktów do nowego systemu, zdecydowano się wprowadzić etap negocjacji, który ma zostać przeprowadzony przed 2012 r. z każdym z wnioskodawców (negocjacje mają na celu m.in. ustalenie nowej ceny zbytu oraz obowiązującego danego przedsiębiorcę instrumentu dzielenia ryzyka).

Na konferencji będą mogli Państwo zapoznać się z praktycznym podejściem do nowych przepisów m.in. zostaną omówione ekonomiczne konsekwencje rozwiązań wprowadzonych nową ustawą , w tym w szczególności zagadnień związanych z system payback oraz sposobem wyliczenia kwoty przekroczenia (ocena wzoru zawartego w ustawie oraz próba przedstawienia wyliczenia), jak również 3% podatek refundacyjny.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.medipharma.pl

Bądź na bieżąco z DZP