Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Implementacja Dyrektywy IED do polskiego ustawodawstwa"

03.03.2011

W dniach 3-4 marca w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Implementacja Dyrektywy IED do polskiego ustawodawstwa". W czasie spotkania prelekcje pt. "Zarządzanie uprawnieniami do emisji SO2 i NOX - handel uprawnieniami, bezpieczeństwo transakcji - Aspekty prawne" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii. Ponadto mec. Chojnacki weźmie udział w dyskusji nt. wpływu wprowadzanych zmian na polską energetykę i przemysł.

W Ministerstwie Środowiska trwają dynamiczne prace nad nową ustawą o bilansowaniu i rozliczaniu emisji tlenków azotu (NOX) i dwutlenku siarki (SO2) wdrażającą do polskiego prawodawstwa Dyrektywę IED. Nowe regulacje nakładają na sektor przemysłowy szereg obowiązków, zmierzających wypełnienia nałożonych przez Unię Europejską ograniczeń w zakresie emisji SO2 i NOX. Ostateczny kształt nowych zapisów zależy obecnie od postanowień, jakie podejmie Parlament Europejski. Wszystko wskazuje na to, że ostateczne decyzje zapadły. Polska, której gospodarka oparta jest na węglu, ze szczególną uwagą śledzi postępy prac zarówno nad Dyrektywą IED, jak i nad ustawą o bilansowaniu. Jakiekolwiek zaostrzenia limitów emisyjnych oznaczają w praktyce wygenerowanie wielomiliardowych nakładów finansowych przez poszczególne państwa. W związku z wchodzącymi w życie już niebawem zmianami – zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu eksperckim poświęconym omówieniu ostatecznego kształtu Dyrektywy IED oraz przeanalizowaniu konsekwencji oraz zagrożeń wynikających z wprowadzanych zaostrzonych standardów.

Udział w warsztatach pomoże dostosować się do nowych regulacji, jak również uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania:

  • Dyrektywa IED – analiza najważniejszych wprowadzanych regulacji
  • Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania
  • Metody redukcji emisji NOX i SO2
  • Możliwości finansowania inwestycji mających na celu zmniejszenie emisji NOX i SO2
  • Wpływ wprowadzanych zmian na polską energetykę i przemysł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora konferencji: http://www.mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP