Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia

28.01.2022

Autorzy:

Dr Paweł Kaźmierczyk
Monika Kupis

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona zdrowia

Polski Instytut Rozwoju Biznesu organizuje cykl webinarów poświęconych informatyzacji placówek medycznych. Podczas każdego spotkania, uczestnicy dowiedzą się, czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, jakie są inne usługi z obszaru e-zdrowia, jakie płyną z nich korzyści i jak je skutecznie wdrażać w podmiotach leczniczych. Spotkania dedykowane są przedstawicielom placówek ochrony zdrowia, zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz administracji publicznej.

Z ramienia DZP udział w wydarzeniu wezmą Paweł Kaźmierczyk i Monika Kupis, Associates z Praktyki Life Sciences. Przedstawią perspektywę prawną wykorzystania technologii w systemie opieki zdrowotnej. Nasi specjaliści omówią również dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania systemu oraz posumują najważniejsze zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Ponadto zaprezentują:

  • nadchodzące w 2022 r. nowelizacje, które mogą wpłynąć na proces informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • projekt kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który doprecyzowuje postanowienia RODO.

Webinary odbędą się: 28 stycznia, 24 lutego, 21 kwietnia, 26 maja, 16 września, 23 listopada i 13 grudnia.

Wszystkie informacje na temat webinarów i rejestracji dostępne są na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP