Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Umowy w gazownictwie"

23.03.2011

23 marca w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Umowy w gazownictwie". W czasie spotkania swoje prezentacje wygłoszą eksperci z naszej kancelarii - Katarzyna Radzewicz - "Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych" i Agata Bator "Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego".

Podczas konferencji szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:

  • umowa o przyłączenie do sieci gazowniczej,
  • umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego,
  • umowa sprzedaży paliwa gazowego i procedura zmiany sprzedawcy,
  • umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego,
  • umowa o świadczenie usług przesyłu paliw gazowych,
  • umowa o świadczenie usług magazynowania,
  • umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego,
  • umowa o regazyfikację.

Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. Przedstawiony zostanie przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów.

Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw paliwa gazowego, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP