Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Kogeneracja trigeneracja ciepło z odpadów"

08.06.2011

W dniach 8-9 czerwca w Hotelu Hyatt odbędą się warsztaty pt. "Kogeneracja trigeneracja ciepło z odpadów. Drogi do oszczędności i zysków w ciepłownictwie". Drugiego dnia wydarzenia prezentację pt. "Aspekty prawne finansowania inwestycji kogeneracyjnych. Wpływ Ustawy o efektywności energetycznej i innych regulacji na poprawę efektywności w branży ciepłowniczej" wygłosi Paweł Grzejszczak, Partner w naszej kancelarii.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie warsztatów to:

  • bariery wzrostu efektywności energetycznej w branży ciepłowniczej,
  • kogeneracja - wiodące technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
  • surowce dla kogeneracji,
  • ciepło odzysknicowe jako sposób na oszczędności w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • nakłady inwestycyjne na wysokosprawne instalacje wytwórcze,
  • aspekty prawne finansowania inwestycji kogeneracyjnych,
  • systemy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,
  • kolorowe certyfikaty jako wsparcie dla kogeneracji,
  • trigeneracja jako narzędzie rozwoju kogeneracji,
  • ciepło z odpadów dla podnoszenia efektywności w ciepłownictwie na przykładzie Szwecji: technologie spalania, aspekty prawne, finansowanie i korzyści.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP