Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

8 Kongres Wodociągowców Polskich

08.09.2022

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W dniach 8-9 września odbędzie się 8. edycja Kongresu Wodociągowców Polskich, wydarzenia skupiającego przedstawicieli z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, którego organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Celem kongresu jest wymiana doświadczeń między ekspertami z branży oraz pozycjonowanie jej jako kluczowego sektora dla polskiej gospodarki. Z ramienia DZP w wydarzeniu weźmie udział Daniel Chojnacki, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Podczas drugiego dnia kongresu, 9 września o godz. 12.00, Daniel Chojnacki poprowadzi panel dyskusyjny „Wpływ otoczenia prawnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. – szanse i wyzwania”, w ramach którego wraz z zaproszonymi panelistami:

  • dr inż. Tadeuszem Rzepeckim, przewodniczącym Rady IGWP,
  • dr hab. Bartoszem Rakoczy, Ekspertem IGWP,
  • Bartoszem Łuszczekiem, Ekspertem Izby w Komisji ds. ścieków Eureau,
  • Beatą Wiśniewską, Prezes Zarządu Wodociągi Białostockie Sp.z o.o.

oraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej omówią, jak działalność środowiska prawnego przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży.

Kongres odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie wydarzenia.

Bądź na bieżąco z DZP