Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowe prawo geologiczne i górnicze"

07.06.2011

7 czerwca w hotelu Victoria w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowe prawo geologiczne i górnicze. Uwarunkowania prawne i środowiskowe poszukiwania i wydobywania węglowodorów i innych kopalin”. W trakcie spotkania wystąpienie pt. "Prawo zamówień publicznych a działalność poszukiwawcza i wydobywcza” wygłosi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej nowej ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze uchwalonej właśnie przez Sejm. Głównym tematem konferencji będą prawne i środowiskowe uwarunkowania poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz innych kopalin w Polsce.

W czasie spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia:

  • Koncesje. Rodzaje, procedury, przekształcenia
  • Ochrona środowiska a poszukiwanie i wydobycie kopalin
  • Własność górnicza a użytkowanie górnicze
  • Zamówienia publiczne a działalność na złożach
  • Informacja geologiczna i dokumentowanie złóż
  • Opodatkowanie złóż.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP