Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza"

26.09.2011

W dniach 26 – 27 września w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja prawno-przyrodnicza "Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza". W czasie konferencji prelekcję pt. "Ochrona przyrody w przepisach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w DZP.

Podstawowym założeniem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania prawa ochrony przyrody w realiach wolności gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie przypadków, w których osiągnięto konsensus pomiędzy wolnością gospodarczą a zachowaniem wartości przyrodniczych

Celem spotkania jest również prezentacja konkretnych, zarówno skutecznych jak i wadliwych, rozwiązań mających minimalizować negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko. W tematykę konferencji zostanie również włączona problematyka gospodarowania zasobami przyrody, szkód środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności związanych z inwestycjami gospodarczymi.

Ważnym elementem obrad będzie wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rozwiązań prawnych z zakresu ochrony przyrody, uwzględniająca spojrzenie prawników, przyrodników i praktyków ochrony przyrody.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia na stronie http://wpia.uni.lodz.pl

Bądź na bieżąco z DZP