Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IX edycja Konferencji Ochrona danych osobowych

07.12.2023

Autorzy:

Dr Bartosz Marcinkowski

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych

Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w rozwijających się systemach sztucznej inteligencji to nadal spore wyzwanie dla osób zajmujących się tym obszarem. Szczególnie, że w ostatnim czasie zaszło wiele rewolucyjnych zmian w stosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji, a także w samym procesie legislacyjnym. Unia Europejska cały czas dąży do prawnego uregulowania procesów związanych z AI, prowadzone są intensywne prace nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji, a na poziomie Rady Europy nad projektem Konwencji o Sztucznej Inteligencji.

Dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych podstawowym problemem będzie przede wszystkim wykonanie obowiązków z RODO dla danych osobowych przetwarzanych w systemach AI i to z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku.  

Podczas IX edycji Konferencji Ochrona danych osobowych zaproszeni eksperci przeanalizują najważniejsze problemy ochrony danych osobowych mijającego roku oraz omówią aktualne trendy.

Do dyskusji podczas panelu pt. „Opracowywanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji (SI). Zagrożenia, zasady i przykłady aplikacji w kontekście RODO i projektowanego aktu w sprawie SI” dołączy Bartosz Marcinkowski, Partner z zespołu ochrony danych osobowych. Uczestnicy będą rozmawiać o stosowaniu przepisów RODO w aplikacji SI. Poruszą także zagadnienia związane w wykorzystaniem tych systemów w pracy prawnika i zastanowią się, jak mogą one wpłynąć na dostęp do wymiaru sprawiedliwości i klientów. Nie zabraknie także dyskusji o tym, czy sztuczna inteligencja może pomóc zoptymalizować procesy biznesowe oraz przyspieszyć procesy inwestycyjne. Czy powinniśmy w tym upatrywać jedynie szanse na szybszy rozwój gospodarki, czy wiąże się to także z jakimiś ryzykami? 

Konferencja odbędzie się 7 grudnia w formie hybrydowej – w Warszawie i online.

Więcej informacji na stronie Beck Akademia.

Bądź na bieżąco z DZP