Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

VIII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

12.10.2011

W dniach 12-14 października w Toruniu odbędzie VIII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Drugiego dnia konferencji prelekcję pt. "Ochrona gleby w Dyrektywie o emisjach przemysłowych (IED)" wygłoszą Daniel Chojnacki, Senior Associate, i Przemysław Zdrajkowski, Associate w naszej kancelarii.

Ponadto w czasie Forum poruszone będą kwestie dotyczące m.in.:

  • opłat podwyższonych jako administracyjnych sankcji finansowych za naruszenie zasad korzystania ze środowiska
  • rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED).

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronach organizatora: http://www.rc.com.pl

Bądź na bieżąco z DZP