Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Konsekwencje prawne i fin. nowych regulacji prawnych w ust. o działalności leczniczej"

20.09.2011

20 września odbędzie się seminarium pt. "Konsekwencje prawne i finansowe nowych regulacji prawnych w ustawie o działalności leczniczej". Kancelaria DZP jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, a prezentacje w czasie spotkania poprowadzą eksperci: Katarzyna Dobkowska, Grzegorz Mączyński i Piotr Pawłowski.

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie poprzednimi edycjami seminarium oraz bardzo wysoki poziom satysfakcji uczestników poprzednich edycji seminariów serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w kolejnym seminarium , w czasie którego szczegółowo omówione zostaną zasady:

 • Uprawnień kontrolnych Ministra Zdrowia, podmiotów tworzących placówki oraz organów prowadzących rejestr
 • Form zatrudniania personelu medycznego, obsadzania kluczowych stanowisk, wynagradzania, czasu pracy czy stosowania systemu równoważnego
 • Wdrożenia nowych przepisów m.in. w zakresie: dostosowania statutu i regulaminu organizacyjnego placówki, ubezpieczeń obowiązkowych, wymagań technicznych i sanitarnych oraz zawierania umów
 • Tylko do końca b. r. będzie można prowadzić rejestry medyczne na dotychczasowych zasadach. Nowe rejestry obejmie ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Rozszerzenia katalogu podmiotów, których pracownicy będą mogli pełnić dyżury medyczne
 • Zmian w zakresie pełnienia dyżurów medycznych i ich rozliczania
 • Zmian zasad zatrudniania pracowników: periodyczne raporty do Państwowej Inspekcji Pracy – pierwszy do 30 września b. r., likwidacja skróconej normy czasu pracy, stosowanie systemu równoważnego i przedłużonego dobowego czasu pracy, zatrudnianie kluczowego personelu w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Najważniejsze zagadnienia seminarium:

 • Analiza przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy o działalności leczniczej
 • Nowe zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Tworzenie, likwidacja oraz przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali klinicznych oraz placówek resortowych.
 • Dostosowanie powierzchni i urządzeń do nowych wymogów
 • Najważniejsze zagadnienia prawa pracy w ustawie o działalności leczniczej
 • Zasady kontroli i nadzoru
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli:

 • Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Organów założycielskich publicznych i niepublicznych placówek - Urzędów Marszałkowski, Urzędów Miast, Starostw,
 • Departamentów Zdrowia, Departamentów Prawnych oraz Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w JST.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.hallmarkevents.pl

Bądź na bieżąco z DZP