Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowa ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych"

27.09.2011

W dniach 27-28 września w Centrum konferencyjnym Golden Floor w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowa ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych". Drugiego dnia, prezentację pt. "Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych (nowa dyrektywa IPPC). Wybrane aspekty prawne" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii.

Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie wydarzenia to:

 • Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wprowadzone zmiany w regulacjach
 • Derogacja i Domestic offset – dwa mechanizmy redukcji kosztów w systemie EU-ETS
 • Benchmarki – alokacja uprawnień
 • Bilansowanie, raportowanie emisji (KOBIZE)
 • Nowe instalacje IPPC
 • Dokumenty referencyjne BAT i konkluzje BAT
 • Standardy emisyjne NOX, SO2 i pyłów
 • Regulacja WI i VOC
 • Aspekty prawne i księgowe handlu uprawnieniami do emisji
 • Pozwolenia na emisję CO2 w latach 2013-2020
 • Przyznawanie uprawnień po 2013 roku
 •  Współczesne trendy zarządzania ryzykiem w energetyce
 •  Aukcjoning, planowanie i zarządzanie strategiczne w III okresie EU-ETS
 • Ryzyko towarzyszące przedsiębiorstwom - formy kontroli ryzyka
 • Ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwie
 • Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych (nowa dyrektywa IPPC)
 • Handel uprawnieniami – case study na przykładzie jednego z przedsiębiorstw energetycznych

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.master-institute.pl

Bądź na bieżąco z DZP