Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi"

25.09.2012

25 września w Centrum Konferencyjnym FOCUS w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi. Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów". Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia, a swoje prezentacje w czasie spotkania wygłoszą eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung, Daniel Chojnacki i Karolina Szymczak oraz Katarzyna Maćkowska z Praktyki Podatkowej.

Gminy zaczęły już przygotowywać przetargi wyłaniające firmy, które od przyszłego roku będą odbierać odpady komunalne. Pojawia się mnóstwo pytań jak w praktyce przygotować taki przetarg? Podczas seminarium eksperci omówią kluczowe kwestie prawne, finansowe, jakościowe i przedmiotowe oraz organizacyjne przygotowywanych przetargów, uwzględniając punkt widzenia zarówno gminy jak i podmiotów startujących do przetargów.

Kluczowe zagadnienia seminarium:

 • Kluczowe aspekty przetargu oraz ich wpływy na koszty ponoszone przez budżet gminy
 • Jak oszacować koszty funkcjonowania systemu?
 • Możliwe do zastosowania tryby udzielenia zamówienia publicznego
 • Co powinno być przedmiotem usługi
 • Co musi się znaleźć w SIWZ?
 • Wymagania wobec przedsiębiorców wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń – wpływ na organizowane przetargi
 • Obawy i oczekiwania przedsiębiorców planujących udział w przetargach
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Podział na sektory (Jakie korzyści i zagrożenia z tego mogą wyniknąć dla gminy / przedsiębiorców?)
 • Zapisy w SIWZ a wymagania co do osiągnięcia limitów przez gminy
 • Sposoby powierzenia zadań w drodze umowy – ograniczenia

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.hallmarkevents.pl

Bądź na bieżąco z DZP