Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

11.09.2012

W dniach 11-12 września w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbędzie się XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej pod hasłem "Rekompensata i rozsądny zysk w systemie finansowania publicznego transportu zbiorowego". Podczas Zjazdu prelekcję pt. "Sposoby powierzania usług publicznych. Rekompensata" wygłosi Irena Filipowicz, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej to bardzo ważne wydrzenia dla środowiska komunikacji miejskiej w Polsce. Celem zjazdu jest ocena funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego po wprowadzeniu Rozporządzenia PE i Rady 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pod kątem stawianych przed organizatorami i operatorami publicznego transportu zbiorowego, wymagań ekonomiczno-finansowych.

Program Zjazdu jest podzielony na dwie sesje tematyczne:

Sesja 1- Działania na rzecz transportu publicznego w Polsce i UE

  • Finansowanie inwestycji w transport zbiorowy w Polsce
  • Jakość świadczenia usług według Białej Księgi - prawa pasażerów
  • Praktyki regulowania i kontraktowania usług w zakresie transportu publicznego w Niemczech
  • Doświadczenia w przygotowaniu projektów rozwojowych transportu publicznego pod kątem osiągania celów i zgodności z regułami Unii Europejskiej - sukcesy i kłopoty

Sesja 2 - Problemy dotyczące wyliczania stawki rekompensaty i określania wysokości rozsądnego zysku

  • Prace Komisji Europejskiej nad wytycznymi do Rozporządzenia 1370/2007
  • Jak skalkulować rozsądny zysk - punkt widzenia Ministerstwa Finansów
  • Rekompensata a różne formy zlecania usługi PSO - punkt widzenia kancelarii prawnej
  • Weryfikacja stawki rekompensaty z punktu widzenia organizatora transportu publicznego

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.igkm.pl

Bądź na bieżąco z DZP