Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Ustawa Refundacyjna. Uzyskiwanie dostępu do rynku w obliczu nowych ograniczeń cenowo – refundacyjnych"

16.10.2012

W dniach 16-17 października w Hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Ustawa Refundacyjna. Uzyskiwanie dostępu do rynku w obliczu nowych ograniczeń cenowo – refundacyjnych. Nowe rozporządzenie w sprawie składania wniosków". W spotkaniu weźmie udział Michał Czarnuch, Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP, który w czasie konferencji przedstawi temat pt. "Postępowanie refundacyjne - prawa i obowiązki uczestnika".

Ustawa refundacyjna doprowadziła do istotnego przemodelowania całego rynku obrotu produktami refundowanymi, ale również zawarte w niej regulacje zawierają wiele niedopowiedzeń np. kwestia regulacji obrotu szpitalnego (art.9). Najistotniejsze zmiany systemowe obejmują :

1. Wprowadzenie nowych zasad wprowadzania produktów na listy refundacyjne oraz ustalania dla nich urzędowych cen zbytu.
2. Wprowadzenie sztywnych cen i marż.
3. Uzupełnianie listy leków stosowanych w ramach programów lekowych oraz chemioterapii.
4. Nowe zasady rezygnacji z refundacji.
5. Obowiązek podpisywania umów aptek z NFZ.
6. Wprowadzenie zakazu zachęt w rozumieniu art. 49.

Podczas konferencji eksperci przedstawią Państwu doświadczenia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania powyższych rozwiązań prawnych oraz jak one wpłynęły na wszystkich uczestników rynku. Jednocześnie zostaną zaprezentowane najnowsze zmiany m.in.:

1. Omówienie zmian do Dyrektywy Przejrzystości.
2. Art. 49 ustawy refundacyjnej po 30 czerwca 2012 r.
3. Świadczenia nielekowe.
4. Zmiana warunków realizacji świadczeń.

Ponadto przedstawione zostanie praktyczne podejście do nowych przepisów – ekonomiczne konsekwencje rozwiązań wprowadzonych nową ustawą, w tym w szczególności zagadnień związanych z systemem payback oraz sposobem wyliczenia kwoty przekroczenia (ocena wzoru zawartego w ustawie oraz próba przedstawienia wyliczenia).

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.medipharma.pl

Bądź na bieżąco z DZP