Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

22. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

04.09.2012

W dniach 4-6 września w Krynicy Zdrój odbędzie się XXII Forum Ekonomiczne: Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu. Z ramienia naszej kancelarii w wydarzeniu będą brali udział: dr hab. Marcin Matczak (moderator panelu "Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia, a jakość aktów prawnych" w ramach Forum Ochrony Zdrowia, którego kancelaria DZP jest Partnerem Merytorycznym), Marcin Krakowiak (uczestnik panelu "PPP a dług publiczny") oraz dr Marek Świątkowski.

Krynica 2011

Już po raz trzeci kancelaria DZP będzie Partnerem Forum Ochrony Zdrowia, które jest miejscem debaty nad obecną i przyszłą sytuacją w ochronie zdrowia w Polsce i w Europie.

Podczas panelu "Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia, a jakość aktów prawnych" przedstawimy znaczenie konsultacji społecznych, które administracja rządowa powinna prowadzić w odniesieniu do projektów aktów prawnych. Zaprezentujemy raport nt. jakości konsultacji, przygotowany przez naszą kancelarię. W czasie dyskusji skupimy się na jakości konsultacji prowadzonych w odniesieniu do aktów z obszaru ochrony zdrowia, analizując dobre i złe praktyki. Wskażemy konkretne uwagi zgłaszane w czasie konsultacji nad ustawami pakietu zdrowotnego, które okazały się być np. przedmiotem nowelizacji. Pokażemy, że konsultacje są ważnym źródłem wiedzy na temat regulowanych problemów społecznych i nie powinny być traktowane jak próba lobbingowego wpływania na kształt prawa.

W panelu wezmą udział: dr hab. Marcin Matczak, Sławomir Neumann (Sekretarz Stanu - Ministerstwo Zdrowia), Anna Janczewska-Radwan (Prezes Zarządu - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED), Paweł Sztwiertnia (Dyrektor Generalny - Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA), Wojciech Kuźmierkiewicz (Wiceprzewodniczący Zarządu - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego) oraz Barbara Imiołczyk (Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich).

Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych wykładów będą następujące ścieżki programowe:

 • Makroekonomia
 • Biznes i Zarządzanie
 • Forum Innowacji
 • Polityka Międzynarodowa
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe
 • Forum Regionów
 • Forum NGO i Społeczeństwo
 • Forum Energetyczne
 • Nowa Gospodarka
 • Unia Europejska i jej sąsiedzi
 • Państwo i Reformy
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Prezentacje i Wydarzenia Specjalne

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2012 roku zostaną wręczone wyróżnienia Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku 2011
 • Firma Roku 2011
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: www.forum-ekonomiczne.pl

Bądź na bieżąco z DZP