Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Zmiany w energetyce 2012"

21.02.2012

21 lutego w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Zmiany w energetyce 2012. Trójpak energetyczny. Nowe prawo energetyczne, nowa ustawa o OZE, nowe prawo gazowe." W czasie spotkania prezentację pt. "Nowe Prawo Gazowe - nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw i konsumentów" poprowadzi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej tzw. trójpakowi energetycznemu, czyli projektom nowych regulacji prawnych: ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy Prawo Gazowe przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki. W trakcie konferencji zaproszeni eksperci zanalizują nowe regulacje prawne, w szczególności omówią najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają projekty ustaw w dotychczasowym porządku prawnym.

Główne tematy konferencji:

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE:
- Nowe regulacje w zakresie przyłączenia do sieci, sprzedaży energii, zmiany sprzedawcy i sprzedaży awaryjnej;
- Wzmocnienie pozycji odbiorcy końcowego. Rozstrzyganie sporów, Rzecznik Praw Odbiorców/Konsumentów;
- System ochrony odbiorców wrażliwych - poziomy upustów i procedura refundacji dla przedsiębiorstw energetycznych;
- Nowe regulacje i nowe obowiązki OSP i OSD;
- Zasady funkcjonowania Jednostek Rezerwy Interwencyjnej przy OSP;
- Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i zasady funkcjonowania Systemu Inteligentnego Opomiarowania;

NOWA USTAWA O OZE :
- Zmiany w systemie wsparcia energii z OŹE (współczynniki korekcyjne; 15-letni okres stabilności wsparcia; gwarancje pochodzenia energii z OŹE);
- Nowe zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności w zakresie OŹE;
- Nowe zasady przyłączania nowych źródeł OŹE do sieci;
- Nowe zasady wsparcia OŹE ze współspalania oraz z biogazowni.

NOWE PRAWO GAZOWE:
- Zmiany w systemie koncesyjnym rynku gazu;
- Zmiany w kształcie głównych umów zawieranych w sektorze gazowniczym;
- Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu;
- Wirtualny handel gazem ziemnym;
- Nowe zasady kształtowania taryf dla gazu ziemnego;
- Zapasy obowiązkowe i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP