Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

24.09.2012

W Katowicach w dniach 24 - 27 września odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach posiedzenia Krajowej Rady Programowej "Samorządowa Polska" prof. Michał Kulesza, Partner w kancelarii DZP, wygłosi wykład pt. "Wpływ Programu "Samorządowa Polska" na rozwój gmin. Uzasadnienie potrzeby zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego w projekt na szczeblu gminy i województwa".

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w rok temu. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych.

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pan José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Więcej informacji nt. Kongresu znajdą Państwo na stronach organizatora: http://kongresmsp.eu/pl/

Bądź na bieżąco z DZP