Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Uwarunkowanie informatyczne i prawne intranetu - zarządzanie komunikacją wewnętrzną"

18.01.2012

18 stycznia w Medycznym Centrum Konferencyjne CEMED w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Informatyka korporacyjna. Uwarunkowanie informatyczne i prawne intranetu - zarządzanie komunikacją wewnętrzną". W czasie spotkania prezentację pt. "Uwarunkowania prawne Intranetu" poprowadzi Aleksandra Auleytner, Partner, Szef Praktyki IP&TMT w naszej kancelarii.

W czasie prezentacji mec. Auleytner przedstawi m.in. zagadnienia:

1. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
- podstawowe pojęcia: utwór, prawa autorskie
- kiedy możemy wykorzystywać utwory pracownika w Intranecie - kwestia umów o pracę, umów o dzieło, zlecenia
- utwory osób trzecich w Intranecie
- wizerunek pracownika w Intranecie
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
- prawo prasowe - czy Intranet jest czasopismem?
- znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej w Intranecie - komentarz

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
- kiedy Intranet będzie podlegał reżimowi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?
- SPAM a Intranet

3. Ochrona danych osobowych w intranecie i zasady przetwarzania danych
- podstawowe pojęcia: dane osobowe, przetwarzanie, dane sensytywne
- administrator danych osobowych - obowiązki
- bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
- rejestracja zbioru danych osobowych
- powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej lub zagranicę (kwestia usług przetwarzania w chmurze)

Więcej informacji o seminarium znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.cpi.com.pl

Bądź na bieżąco z DZP