Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Spory ubezpieczeniowe"

21.06.2012

W dniach 21-22 czerwca w hotelu Marriott w Warszawie odbędą sie warsztaty pt. "Kluczowe kategorie szkód w świetle aktualnego orzecznictwa. Spory ubezpieczeniowe". Pierwszego dnia warsztatów prezentację pt. "Orzecznictwo sądowe w szkodach majątkowych komunikacyjnych" poprowadzą specjaliści z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć - Julita Zimoch-Tuchołka i Monika Malinowska-Hyla.

Główne zagadnienia, które zostana poruszone w czasie spotkania:

  • Klauzule niedozwolone w umowach ubezpieczenia
  • Orzecznictwo sądowe w szkodach osobowych
  • Orzecznictwo sądowe w szkodach majątkowych komunikacyjnych
  • Kierunki zmian w prawie ubezpieczeniowym
  • Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
  • Nadubezpieczenie i wielokrotne ubezpieczenie tego samego interesu ubezpieczeniowego
  • Obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego na etapie postępowania likwidacyjnego i skutki ich naruszenia

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP