Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

11.01.2012

11 stycznia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aspekty prawne i finansowe". Podczas wydarzenia prelekcję pt. "Prawne aspekty tworzenia systemu poboru i naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ustawy o porządku i czystości w gminach oraz innych przepisów" wygłosi Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas seminarium:

  • Prawne konsekwencje wyboru określonej metody ustalenia opłaty
  • Przygotowanie uchwały Rady gminy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Zaprojektowanie instytucjonalnego kształtu systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy
  • Jak oszacować koszty funkcjonowania systemu? (m.in. koszty odbioru odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, tworzenia i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej systemu)
  • Projekcja opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców, w tym wybór sposobu naliczania opłaty i określenie stawek
  • Ochrona danych osobowych w tworzonych systemach
  • Prawne możliwości windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Doświadczenia Legionowa, Żywca oraz Starachowic w kontekście naliczania i pobierania opłaty od mieszkańców

Do udziału w seminarium zachęcamy:

  • Przedstawicieli władz samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami
  • Przedstawicieli spółek komunalnych oraz firm prywatnych funkcjonujących w sektorze gospodarki odpadami

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.hallmarkevents.pl

Bądź na bieżąco z DZP