Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

II Krajowe Forum Menadżerów Ochrony Zdrowia MEDIMANAGER 2012

28.03.2012

28 marca w w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 2 edycja Krajowego Forum Menadżerów ZOZ MEDIMANAGER 2012 pod hasłem "Finansowanie działalności szpitali, oraz udzielania w nich świadczeń zdrowotnych". Spotkanie organizuje Europejskie Centrum Biznesu, a nasza kancelaria jest jego Partnerem Merytorycznym.

Forum poprowadzą eksperci związani z Praktyką Life Sciences: prof. Michał Kulesza, dr hab Marcin Matczak, Wojciech Hartung, Izabela Prokofi, Magdalena ZabłockaMarcin Kuliński, Grzegorz Mączyński i Piotr Pawłowski. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.:

  • finansowania działalności szpitali  - porównanie sytuacji i możliwości podmiotów publicznych będących oraz niebędących przedsiębiorcami,
  • źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom w szpitalach,
  • dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako źródeł finansowania świadczeń pacjentów,
  • braku precyzyjności koszyka świadczeń gwarantowanych a udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych – skutki oraz możliwości zmniejszenia ryzyka prawnego,
  • współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia (punkty zapalne, ryzyka prawne, zmniejszanie zagrożenia nałożenia kar finansowych na podmiot leczniczy),
  • zakupu leków i sprzętu medycznego w szpitalach po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej,
  • ubezpieczeń podmiotów leczniczych oraz finansowej odpowiedzialności za błędy w sztuce medycznej lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta,
  • planów i projektów legislacyjnych dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://ecb.biz.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP