Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce"

16.04.2012

W dniach 15-16 maja w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce". DZP jest partnerem tego wydarzenia, a prelegentami będą eksperci z Praktyki Podatkowej naszej kancelarii: Izabela Prokofi, Anna Turska, Jan Czerwiński i Grzegorz Sprawka.

W swoich prezentacjach eksperci podatkowi z naszej kancelarii poruszą m.in. kwestie:

 • Nowelizacja przepisów w przedmiocie podatku u źródła:
  - ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
  - ustawa o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  - dywidendy, umorzenie udziałów (akcji), łączenie oraz podział spółek kapitałowych po nowelizacji,
  - należności licencyjne w ustawie o CIT a należności licencyjne w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  - usługi o charakterze niematerialnym a podatek u źródła.
 • Definicja podatnika w przypadku transakcji zagranicznych:
  - pojęcie przychodu w orzecznictwie sądowym,
  - nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie uzyskane przychody,
  - moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi, dostawy towarów oraz zbycia prawa,
  - zaliczki a powstanie przychodu,
  - przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
  - przychody rozpoznawane w myśl zasady kasowej.
 • Refakturowania usług po nowelizacji przepisów w kontekście orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych:
  - zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług,
  - właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową,
  - zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z VAT w sposób podmiotowy,
  - powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
  - refakturowanie usług a doliczenie marży.
 • Nieodpłatne świadczenia po nowelizacji przepisów ustawy o VAT:
  - zakres zmian w przedmiocie opodatkowania VAT transakcji nieodpłatnych,
  - zasady ogólne dotyczące nieodpłatnej dostawy towarów,
  - pojęcie zużycia oraz użycia towarów,
  - reguły obowiązujące w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług,
  - przekazywanie towarów wytworzonych we własnych zakresie,
  - drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne,
  - pojęcie próbki,
  - poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
  - przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością,
  - korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
  - rozliczenie imprez integracyjnych,
  - inne nieodpłatne przekazania.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.taxfin.pl

Bądź na bieżąco z DZP