Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Semianrium "Uwarunkowania wdrażania smart materingu - problemy prawne, technologiczne, społeczne"

12.04.2012

12 kwietnia w Warszawie odbędzie się XI edycja seminarium Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych pt. "Uwarunkowania wdrażania smart materingu - problemy prawne, technologiczne, społeczne".  W czasie spotkania prezentację pt. "Aktualnie obowiązujące regulacje prawa energetycznego i ustawy o ochronie danych osobowych a możliwości wdrażania smart meteringu" poprowadzi Bartosz Marcinkowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

W czasie swojego wystąpienia mec. Marcinkowski poruszy m.in. zagadnienia: 

  • Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania a regulacje ochrony danych osobowych - kolizja wartości prawnie chronionych czy dwie strony tej samej monety?
  • System inteligentnego opomiarowania w świetle obowiązujących norm regulujących dziedzinę energetyki oraz celów dyrektywy 2006/32/WE.
  • System inteligentnego opomiarowania - uwagi na tle projektu nowej ustawy Prawo energetyczne.
  • Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie smart meteringu w świetle prawa polskiego.
  • Dane gromadzone w smart grid - osobowe czy nieosobowe?
  • Administrator danych i jego obowiązki w świetle prawa polskiego, opinii unijnej Grupy Roboczej Art. 29 oraz planowanych unijnych norm w dziedzinie ochrony danych.
  • Ryzyka zagrożenia danych i mechanizmy ochronne.

Seminarium będzie poświęcone problematyce inteligentnego opomiarowania - kontynuacja tematu wynika zarówno z postulatów uczestników poprzednich edycji, jak i z przeświadczenia o wadze i znaczeniu tego tematu.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.cpi.com.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP