Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Umowy w gazownictwie. Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe"

21.05.2012

21 maja w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się konferencja pt.”Umowy w gazownictwie. Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe”. Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w DZP, wygłosi dwie prelekcje - "Hurtowy i detaliczny rynek paliw gazowych w Polsce. Najważniejsze zmiany projektowane w ustawie Prawo Gazowe" oraz "Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych".

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych umów zawieranych w sektorze gazowniczym. Szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:

  • umowa o przyłączenie do sieci gazowniczej
  • umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
  • umowa sprzedaży paliwa gazowego i procedura zmiany sprzedawcy
  • umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
  • umowa o świadczenie usług przesyłu paliw gazowych
  • umowa o świadczenie usług magazynowania
  • umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego
  • umowa o regazyfikację.

Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów. Umowy omawiane będą na gruncie obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza projekt ustawy Prawo Gazowe. Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw paliwa gazowego, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP