Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowy model rynku gazu"

05.06.2012

5 czerwca w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Nowy model rynku gazu. Program uwalniania gazu, nowa IRiESP, giełdowy rynek gazu i handel gazem w punkcie wirtualnym". Katarzyna Radzewicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wygłosi dwie prelekcje - "Giełdowy handel gazem a obowiązki wynikające z rozporządzenia REMIT" oraz "Instrumenty liberalizacji rynku gazu w nowym prawie gazowym".

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej powstającemu nowemu modelowi rynku gazu w Polsce. Program Uwalniania Gazu przygotowywany przez PGNiG S.A., projekt nowej IRiESP przygotowany przez Gaz-System S.A., projekt giełdowego rynku gazu przygotowany przez TGE S.A. oraz instrumenty liberalizacji rynku gazu zawarte w projekcie Prawa Gazowego tworzą fundamenty nowego modelu rynku gazu. W trakcie konferencji będziemy dyskutować o zaproponowanych rozwiązaniach.

Szczegółowo zostana omówione następujące zagadnienia:

  • PROGRAM UWALNIANIA GAZU WG PGNiG S.A. STAN REALIZACJI I HARMONOGRAM.
  • NOWA IREiSP. ZAŁOŻENIA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU.
  • UMOWA RAMOWA - NOWY MODEL UMOWY PRZESYŁOWEJ.
  • HANDEL GAZEM W PUNKCIE WIRTUALNYM.
  • GIEŁDOWY RYNEK GAZU. ZASADY OBROTU I ROZLICZANIA TRANSACJI.
  • POWSTANIE RYNKU USŁUG BILANSUJĄCYCH.
  • INSTRUMENTY LIBERALIZACJI RYNKU GAZU W NOWYM PRAWIE GAZOWYM.
  • JEDNOSTKI ENERGII W ROZLICZANIU OBROTU I ZUŻYCIA GAZU ZIEMNEGO.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, PGNiG S.A., OSP Gaz-System S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., operatorów alternatywnych i traderów, a także przedstawiciele kancelarii prawniczych i firm doradczych uczestniczących w pracach nad PUG, IRiESP oraz nowym Prawem Gazowym.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

Bądź na bieżąco z DZP